Daben Kovářská s.r.o. - Krušné Hory

Provádíme správu nestátních lesních majetků v oblasti Krušných Hor. Komplexní služby v lesnictví, myslivosti, obchodu ze dřevem, administraci dotací, myslivecké nájmy, škody na lesích apod.

Naše firma spravuje nestátní lesní majetky v oblasti Krušných hor na více než 1000 Ha

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŘEZIVO A PALIVOVÉ DŘEVO!!!

Informace a Historie firmy Daben Kovářská s.r.o.

Firma vznikla v září roku 2009 a to zánikem firmy na fyzickou osobu a vznikem právnické osoby na bázi společnosti s ručením omezením. Tento krok byl jen logickým vyústěním zvyšujících se objemů výroby a čitelnosti firmy pro její obchodní partnery. Záruka kvalitní, levné a včasné práce na základě objednávek stále se rozšiřujícího okruhu obchodních partnerů je základ stále se rozvíjející firmy. 

Jediným majitelem firmy je pan David Beneš (proto DaBen), který firmu vybudoval a stále buduje na základě silné vazby k prostředí, kde působí (proto Kovářská)

Hlavním předmětem podnikání firmy, je to, co prostředí náhorní plošiny Krušných hor nabízelo a nabízí několika generacím jejich obyvatel – totiž les. Snahou firmy je docílit nabídky na poskytování všech činností a produktů souvisejících s lesními majetky a jejich produktem – dřevem. Proto je firma držitelem licence odborného lesního hospodáře a vykonává v cílové oblasti lesní správu nestátním lesním majetkům (aktuálně obecním lesním majetkům na více, než cca 1000Ha). Pro majitele lesních majetků vyřizuje i dotace, jak krajské, tak z EU, dále oceňování lesa, vymáhání škod na lesním majetku a organizaci lesních prací a obchod se dřevem a ostatními produkty lesního hospodářství. Disponuje i kapacitami do pěstební a těžební činnosti, kde využívá pouze prověřené místní pracovníky. Služby v myslivosti jsou už jen třešničkou na dortu. Protože naše firma je úzce spjata s obcí Kovářská, rozhodli jsme se koncem roku 2009 oživit opuštěný areál bývalého podniku Benar a vytvořit pilařský provoz, který se prakticky okamžitě stal nezbytnou součástí zdejší obce a umožnil další krůček ke zkvalitnění života stálých obyvatel (zaměstnáním místních lidí, dostupností řeziva a palivového dřeva a podporou místních aktivit a organizací)

Náš pilařský závod se stal bohužel od roku 2013 terčem šikany od chataře Waltera, který zneužívá právní systém v ČR neustálými ataky na naší firmu. Z důvodu neschopnosti našeho právního systému vyrovnat se s takovými tvory, jako je JUDr. Walter ( i když to je opravdu anomálie) je náš pilařský provoz momentálně zakonzervován a čeká na již několikáté povolení k provozu.

Firma jako celek se všemi svými aktivitami tedy funguje nepřetržitě od roku 2009 a my pevně doufáme, že bude ku prospěchu celého regionu Kovářské a okolí fungovat co nejdéle.

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás v Kovářské.